Autor: Kalle Pilt

Juba ainuüksi sõna „majavamm“ tekitab inimestes õõvastust, kui see seen on aga majas elukoha leidnud, siis on lisaks negatiivsetele tunnetele suur ka majanduslik kahju. Majavamm on võimeline lagundama paari aasta vanuse puitpõranda pisikesteks pruunideks kuubikuteks ning tekitama hoonetes avariiohtliku olukorra.

Selles raamatus on majavammi arengu ennetamiseks toodud konstruktsioonide ja lahenduste kirjeldused lihtsas vormis, millest peaks aru saama iga asjalik ehitusmees ning hooneomanik, ehk õpetused on kirjutatud „puust ja punaseks“ vormis. Raamatus on 48 selgitavat joonist ja üle 90 foto. Välja on toodud nii põrandate, seinte kui ka katuste lahendusi, seda eriti renoveerimiseks, kus majavammi tekkerisk on kõige suurem,  kuid häid mõtteid saab ka uute hoonete ehitamiseks. Kokku 196 lehekülge häid teadmisi.

Käesoleva raamatu alustalaks on praktilised kogemused. Siia on koondatud aastakümnete jooksul  autori poolt üle vaadatud tuhandete hoonete andmed, sadade koolituste, seminaride, töötubade ja konverentside materjalid ning heade välisriikide mentorite õpetused.

Raamatu sisukord on lisatud fotodena. Kusjuures üle poole raamatust on pühendatud niiskuskahjustuste ja majavammi ennetamisele.

Kommentaarid raamatu käsikirjale:

Rändmeistri juhtivinsener Ain Pihl: „Väga põhjalik ja vajalik raamat, see peaks olema ehitajale kohustuslik kirjandus.“ ;

OÜ Vennad Ehitus vastutav ehitusinsener Andrus Mutli: „Kui kahtled omaenese teadmistes, siis see raamat on parim abivahend vigade ennetamiseks ja parandamiseks.“ ;

AS Restor peaarhitekt Mart Keskküla: „Loodan, et see raamat saab samasuguse praktilise kasutuse osaliseks nagu Arvo Veski raamatud“

NB: Raamat on saanud väga hea tagasiside osaliseks. Seda just praktiliste nõuannete osas. Ostjad kiidavad … ostke teie ka ja andke tagasisidet. Kõik ostajad saavad autorilt telefoni teel tasuta nõuandeid ja täpsustusi küsida.