Autor: Kalle Pilt

Juba ainuüksi sõna „majavamm“ tekitab inimestes õõvastust, kui see seen on aga majas elukoha leidnud, siis on lisaks negatiivsetele tunnetele suur ka majanduslik kahju. Majavamm on võimeline lagundama paari aasta vanuse puitpõranda pisikesteks pruunideks kuubikuteks ning tekitama hoonetes avariiohtliku olukorra.

Selles raamatus on majavammi arengu ennetamiseks toodud konstruktsioonide ja lahenduste kirjeldused lihtsas vormis, millest peaks aru saama iga asjalik ehitusmees ning hooneomanik, ehk õpetused on kirjutatud „puust ja punaseks“ vormis. Raamatus on 48 selgitavat joonist ja üle 90 foto. Välja on toodud nii põrandate, seinte kui ka katuste lahendusi, seda eriti renoveerimiseks, kus majavammi tekkerisk on kõige suurem,  kuid häid mõtteid saab ka uute hoonete ehitamiseks. Planeeritud on 256 lehekülge.

Käesoleva raamatu alustalaks on praktilised kogemused. Siia on koondatud aastakümnete jooksul  autori poolt üle vaadatud tuhandete hoonete andmed, sadade koolituste, seminaride, töötubade ja konverentside materjalid ning heade välisriikide mentorite õpetused.

„Väga põhjalik ja vajalik raamat, see peaks olema ehitajale kohustuslik kirjandus.“
Kommenteeris käsikirja Rändmeistri juhtivinsener Ain Pihl

NB: Raamat saadetakse teile hiljemalt märtsis 2022. Teksti ja jooniste osa on juba korrigeeritud ning hetkel on planeeritud trükikotta saatmine 07.veebruariks.